Skip to main content

Hvem styrer LBF?

Styresammensetning for LBF i 2021

Styret ble valgt på årsmøtet 20. april 2021

 • Formann

  Olav Steinsland, 5955 Lindås 

 • Nestformann/Havnesjeft

  Rune Løvoll, 5955 Lindås 

 • Kasserer

  Bjørn Inge Fadnes, 5955 Lindås

 • Sekretær

  Øyvind Borlaug, 5955 Lindås 

 • 1. Styremedlem

  Annette Bildøe, 5955 Lindås

 • 2. Styremedlem

  Kjell Ove Viken, 5955 Lindås

 • Havnekontakt for Risa

  Magnar Kjeilen og Eivind Feste, 5955 Lindås

 • Havnekontakt for Spjeldnessund

  Henning Fosse, 5955 Lindås 

 • Havnekontakt for Sævråsvåg

  Kjell Ove Høgheim og Ronny Hølleland, 5957 Myking

 • Havnekontakt for Myking

  Jan Oldeide, 5957 Myking

 • Revisorer

  Jan Sølve Fimland og Rune Alling

 • Tur og festkomite

  Åpen

 • Valgkomite

  Pekes ut av styret